Kategoria: Przykładowe rozwiązania zadań

Zadanie 7 Rozszerzenie maj 2018

Trójkąt ABC jest ostrokątny oraz AC > BC . Dwusieczna C d kąta ACB przecina bok AB w punkcie K. Punkt L jest obrazem punktu...

Zadanie 11 Matura rozszerzona 2020

Dane jest równanie kwadratowe x2 −(3m+ 2) x + 2m2 + 7m−15 = 0 z niewiadomą x . Wyznacz wszystkie wartości parametru m, dla których...

Zadanie 6 Matura rozszerzona maj 2022

Wykaż, że dla każdej liczby rzeczywistej 𝑥 i dla każdej liczby rzeczywistej 𝑦 takich, że 2𝑥>𝑦, spełniona jest nierówność            ...

Zadanie 33 Matura podstawowa maj 2022

Dany jest trójkąt równoramienny 𝐴𝐵𝐶, w którym |𝐴𝐶|=|𝐵𝐶|. Dwusieczna kąta 𝐵𝐴𝐶 przecina bok 𝐵𝐶 w takim punkcie 𝐷, że trójkąty 𝐴𝐵𝐶 i 𝐵𝐷𝐴 są podobne...