Oferta, Cennik i Regulamin

Oferujemy wsparcie między innymi z poniższych zagadnień:

  • szkoła podstawowa
  • szkoła średnia
  • kursy maturalne
  • zagadnienia z matematyki wyższej ( głównie analiza, algebra, geometria analityczna, matematyka elementarna)

 

Cennik

Szkoła Podstawowa 60 min 80 zł
90 min 120 zł

 

Szkoła Ponadpodstawowa 60 min 85 zł
90 min 125zł

 

Przygotowanie do olimpiady 60 min 120 zł
90 min 180 zł

 

Szkoły Wyższe 90 min 150 zł

 

Możliwe zajęcia grupowe . Grupy do 8 osób.

Istnieje możliwość dostosowania długości zajęć indywidualnie , np. 45 czy 80 minut.

 

Kurs maturalny  różne  wielkości grup w cenie materiały od 70zł / 75min / osoba

 

Kurs egzamin ósmoklasisty  różne  wielkości grup w cenie materiały od 70zł / 75min / osoba

 

Kostka Rubika                                                       grupa maksymalnie trzyosobowa 140 zł  /  4 zajęcia/  60 min każde

Akceptowane formy płatności:

Gotówka

BLIK na nr telefonu 881 333 681

Przelew Mbank 92 1140 2004 0000 3802 8234 9116

 

Regulamin korepetycji 

Matematyka-bywa-Cool.pl

aktualizacja sierpień 2023

1 POSTANOWIENIE OGÓLNE

Każda osoba pełnoletnia może zapisać się na zajęcia za pośrednictwem sms, e-mail lub poprzez rozmowę telefoniczną. Rejestracja osób niepełnoletnich powinna odbywać się za zgodą  rodzica lub opiekuna Prawnego.

2 FREKWENCJA

Rodzic lub Opiekun, zapisując dziecko na korepetycje zobowiązuje się dopilnować, aby uczęszczało ono na zajęcia w ustalonym wcześniej terminie przez obie strony (Korepetytora oraz Rodzica/Opiekuna) w formie osobistej bądź online przy wykorzystaniu narzędzi do tego przeznaczonych wspólnie ustalonych z korepetytorem.

3 ODRABIANIE ZAJĘC

Uczeń zobowiązany jest regularnie uczęszczać na zajęcia. W indywidualnych przypadkach istnieje możliwość odrabiana zajęć.

4 ODPOWIEDZIALNOŚC ZA UCZNÓW

Korepetytor nie odpowiada za Uczniów niepełnoletnich po zakończonej lekcji oraz przed jej rozpoczęciem.

5 FORMA ZAJĘĆ

Zajęcia odbywają się w formie indywidualnej  w sali lekcyjnej  korepetytora lub we wspólnie określonym miejscu bądź online.

7 OPŁATY ZA DOJAZD

W przypadku zajęć w domu ucznia lub w miejscu znacznie oddalonym od zamieszkania korepetytora ma on prawo naliczyć dodatkową opłatę za dojazd ustalaną indywidualnie przed rozpoczęciem współpracy.

6 PUNKTUALNOŚĆ

Uczeń i Korepetytor powinni punktualnie stawiać się na lekcje. Jeżeli niepełnoletni Uczeń spóźnia się na zajęcia Korepetytor może powiadomić o tym Rodziców lub Opiekunów Ucznia. Jeśli Korepetytor spóźni się na zajęcia, powinien powiadomić o tym Ucznia lub Rodzica/Opiekuna.

7 PLANOWANY CZAS ZAJEĆ

W przypadku spóźnienia się na zajęcia przez Ucznia, lekcja nie przedłuża się, tj. kończy po upływie wcześniej ustalonego czasu trwania zajęć i spóźnienie nie będzie  odrabiane. W przypadku opóźnienia w rozpoczęciu zajęć z powodów leżących po stronie Korepetytora, zajęcia ulegają wydłużeniu o czas spóźnienia bądź ustala się inny termin, dogodny dla obu stron.

8 ZADANIA DOMOWE ORAZ PRACA INDYWIDUALNA UCZNIA

Uczeń zobowiązany jest systematycznie przygotowywać się na zajęcia oraz w razie potrzeby wykonywać zadane przez Korepetytora prace domowe. Korepetytor nie odrabia za Ucznia zadań domowych zleconych przez nauczyciela szkolnego, jedynie pomaga w odrobieniu i ich zrozumieniu przez Ucznia. Korepetycje udzielane są tylko we wcześniej zaplanowanym terminie.

9 MATERIAŁY DO NAUKI

Materiały do nauki zapewnia korepetytor, uczeń zobowiązany jest do prowadzenia zeszytu zajęć.

10 POTWIERDZENIE TERMINU ZAJĘĆ

Nie ma potrzeby dodatkowego potwierdzenia terminu zajęć. Natomiast obligatoryjne jest poinformowanie o odwołaniu zajęć.

11 ODWOŁANIE ZAJĘĆ UCZEŃ

Zajęcia mogą zostać odwołane przez ucznia/rodzica do 24 godzin przed ich rozpoczęciem. Korepetytor podejmuje decyzje o zmianie terminu zajęć indywidualnie.  W przypadku odwołanie zajęć w czasie krótszym niż 24 godziny obowiązuje uiszczenie opłaty 50% wartości umówionej lekcji. 

Jeśli ktoś nie dotrze w umówionym czasie istnieje możliwość opracowania tematu przez korepetytora i wysłanie email z opracowaniem bądź zmiana formy ze stacjonarnej na on-line. 

12 BRAK PŁATNOŚCI

Nieuiszczenie płatności w ustalonym terminie skutkować będzie pisemnym upomnieniem oraz wszczęciem procedury egzekucyjnej wg przepisów Prawa Cywilnego i Karnego.

13 MONITORING

Dla celów bezpieczeństwa w salach zainstalowany jest monitoring . Rejestrowany jest tylko obraz , bez dźwięku.

14 PYTANIA

Wszelkie pytania lub uwagi dotyczące Regulaminu lub świadczenia usług korepetycyjnych proszę kierować na adres: [email protected]

15 ZMIANA REGULAMINU

Matematyka Bywa Cool zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, o czym bezzwłocznie ma obowiązek poinformować Ucznia i/lub Rodzica/Opiekuna.

16 AKCEPTACJA REGULAMINU

Podjęcie współpracy jest równoznaczne z  akceptacją niniejszego regulaminu przez obie strony (Uczeń lub Rodzic/Opiekun i Korepetytor).

17 RODO

Klauzula RODO dostępna jest w salach lekcyjnych i na stronie www.matematyka-bywa-cool.pl.