Obliczyć pole figury ograniczonej wykresami – (całka oznaczona)       ...