Zadanie 11 Matura rozszerzona 2020

Dane jest równanie kwadratowe x2 −(3m+ 2) x + 2m2 + 7m−15 = 0 z niewiadomą x . Wyznacz
wszystkie wartości parametru m, dla których różne rozwiązania 1 x i 2 x tego równania istnieją
i spełniają warunek…

Zadanie 11 Matura rozszerzona maj 2020