Kategoria: Przykładowe rozwiązania zadań

Funkcje trygonometryczne

Zadanie. Wyznacz wartości pozostałych funkcji trygonometrycznych kąta ostrego x , wiedząc, że : sin x=2/3...

Pole obszaru , całka

Zadanie Obliczyć pole obszaru ograniczonego liniami y=√x , y=0, x=1, x=4.  ...

Prawdopodobieństwo

Zadanie  Ze zbioru liczb trzycyfrowych losujemy jedną liczbę . Obliczyć prawdopodobieństwo wylosowania liczby podzielnej przez 2 lub przez 5.   Rozwiązanie :...

Równanie okręgu

Zadanie  Napisz równanie okręgu przechodzącego przez punkt A , o środku w punkcie S. A(4,2) S(2,1)...

Geometria analityczna

Dane są punkty A(-3,-1) i B(6,-10). Wyznacz współrzędne punktu C leżącego na osi 0x tak,aby pole trójkąta ABC było równe 9.   ...

Bryły obrotowe – kilka kulek

Zadanie : Na stole leżą cztery kule o jednakowym promieniu r , stykające się jedna z drugą. We wnękę utworzoną przez nie położono piątą kulę...

To było trudne…

Proponuje najpierw spróbować samemu . Ja tutaj akurat zrobiłem z opisem po angielsku bo ktoś rzucił wyzwanie na jakimś forum . Poniżej propozycje mojego rozwiązania ....

Szkoła średnia

Zadanie Suma kwadratu pewnej liczby i kwadratu liczby o niej o 3 mniejszej równa jest 17. Znajdź te liczby....