Zadanie 7 Rozszerzenie maj 2018

Trójkąt ABC jest ostrokątny oraz AC > BC . Dwusieczna C d kąta ACB przecina bok AB
w punkcie K. Punkt L jest obrazem punktu K w symetrii osiowej względem dwusiecznej A d
kąta BAC, punkt M jest obrazem punktu L w symetrii osiowej względem dwusiecznej C d kąta
ACB, a punkt N jest obrazem punktu M w symetrii osiowej względem dwusiecznej B d kąta
ABC.

Udowodnij, że na czworokącie KNML można opisać okrąg.

 

Zadanie 7 Matura rozszerzona maj 2018