Zadanie 6 Matura rozszerzona maj 2022

Wykaż, że dla każdej liczby rzeczywistej 𝑥 i dla każdej liczby rzeczywistej 𝑦 takich, że 2𝑥>𝑦, spełniona jest nierówność
                                                         7𝑥³+4𝑥²𝑦≥𝑦³+2𝑥𝑦²-x³

 

Zadanie 6 Matura rozszerzona maj 2022