Geometria analityczna

Dane są punkty A(-3,-1) i B(6,-10). Wyznacz współrzędne punktu C leżącego na osi 0x tak,aby pole trójkąta ABC było równe 9. 

 

Add a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *